İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences