Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2022 Volume: 20 Issue: 44

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • 1. THE MODERATOR EFFECT OF THE PERCEIVED QUALITY OF MEAL SERVICE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBBING, JOB STRESS AND JOB PERFORMANCE

  Emine KAMBUR
 • 2. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Enerji Tüketimi, Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Karbondioksit (Co2) Emisyonu İlişkisine Yönelik Ampirik Bulgular

  Yusuf DEMİR
 • 3. The Impact of Social Media Websites on Customers’ Purchase Intention in New Zealand

  Nazım TAŞKIN
 • 4. Ege Bölgesi’ndeki Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları: Örgütsel Özellikler ve İlişkiler

  Özge CAN , Defne GÖNENÇ
 • 5. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Fonlarının Türkiye Kırsalının Kalkındırılmasındaki Rolü: Çanakkale İli Örneği

  Mustafa KARA
 • 6. Büyükşehirlerde Belde Belediyesinden Mahalleye Dönüşüm Sonrasında Yerel Kamu Hizmetlerinin Sunumundan Memnuniyet: Ordu, Tekirdağ, Manisa ve Mardin Örnekleri

  İsmail KAYAR , Mustafa GÖRÜN
 • 7. Convergence of Output Per Worker in G7 Countries: Evidence from the Club Convergence Test

  Reşat CEYLAN , Şekip YAZGAN
 • 8. Temel Psikolojik İhtiyacın Karşılanması veya Engellenmesinin İş Stresi ve Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Benlik Saygısının Aracı Rolü

  Furkan BARDAK , Seçil KESKİN
 • 9. Psikolojik Ayrıcalık: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

  Seval AKSOY KÜRÜ