Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2022 Volume: 20 Issue: 46

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. İletişimsel Rasyonel Eylemin Örgütsel Performansa Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

  Semih DERELİOĞLU
 • 2. Otomotiv Sektöründe İşin Anlamlılığı ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma

  Ebru KANYILMAZ POLAT
 • 3. Göçmen Girişimciliği Bağlamında Suriyeli Girişimciler: İstanbul İli Örneği

  Nurgün KUL PARLAK , Çiğdem ULUDAĞ GÜLER
 • 4. OECD Ülkelerinde Yeşil Bütçe Girişimleri Ne Durumda? Kanıtların Değerlendirilmesi

  Mehmet AVCI
 • 5. Bağımsız Olarak Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algılarına İlişkin Bir Araştırma: Ankara İli Örneği

  Kemal Cihangir AKBEY , Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 • 7. The Effect of National Entrepreneurship on National Competitiveness: Linear and Non-linear Regression Analysis

  Esra G. KAYGISIZ , Karahan KARA
 • 8. An Application on the Source of Inflation in Turkey

  Hasan AZAZİ
 • 9. Çevre Kalitesi ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş OECD Üyesi Ülkelerde Panel Nedensellik Analizi

  Yakup TAŞDEMİR
 • 6. The New Face of Village Managements: An Assessment on Rural Neighborhood Practice

  İbrahim Tanju AKYOL