Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2020 Volume: 18 Issue: 38

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız... 
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

  Sefa CEYHAN , Mustafa YILDIRIM
 • Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği

  Bahadır Fatih YILDIRIM
 • Affetmenin Gücü: Affetme İkliminin Öğrenme Odaklılık, Yardım Davranışı ve İşgören Mutluluğu Üzerindeki Etkileri

  Mert GÜRLEK , Emre ERBAŞ , Murat YEŞİLTAŞ
 • Participation of Parties in Environmental Impact Assessment Process in Turkey: Case of Thermal Power Plants in The City of Çanakkale

  Nahit BEK , Mustafa KARA
 • Strategic Alliances in Airline Business: Comparision of Skyteam, Oneworld, Star Alliance Groups

  Sabiha ANNAÇ GÖV
 • Nuri Demirağ'ın Bir Girişimci Olarak Ortaya Çıkışı, Yükselişi ve Düşüşü: Makro-Kurumsal Yaklaşım Bağlamında Tarihsel Bir İnceleme

  Akansel YALÇINKAYA , Leyla ADİLOĞLU YALÇINKAYA
 • Ekonomik Karmaşıklık Düzeyi ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi: ASEAN Ülkeleri Örneği

  Dr. Öğr. Üyesi Elife AKİŞ , Dr. Öğr. Üyesi Semanur SOYYİĞİT
 • Future Insights for the Role of Materialism and Money Attitudes on Online Compulsive Buying

  Dr. Öğr. Üyesi Filiz EROĞLU , Dr. Öğr. Üyesi Ebru BİLGEN KOCATÜRK
 • Psikolojik Güçlendirme ve Presenteeism İlişkisinde Örgütsel İletişimin Aracılık Etkisi: Y Kuşağı Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

  Yüksek Lisans Serhan KAPLANSEREN , Dr. Öğr. Üyesi Senem NART
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Dinamik Yetenekleri ve Sürdürülebilirlik Algıları

  Dr. Öğretim Görevlisi Bülent AKKAYA