Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2007 Vol:5 No:1

List Of Issues
 • Öğrenen Organizasyon Anlayışını Belirleyen Firmalarda Örgütsel Bütünleşmeyi Sağlayan Unsurların Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma

  Cem Cüneyt ARSLANTAŞ , Onur DİKMENLİ
 • İşgörende İş Stresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Sedat YUMUŞAK
 • Kriz Yönetimi Stratejileri ve Türkiye Bilişim Sektörü Örneği

  Ali Şahin ÖRNEK
 • Çevre Muhasebesi-Çevre Faaliyetleri ve Çevre Raporlaması

  Hüseyin ERGİN , Ercüment OKUTMUŞ
 • Bankacılık ve Özel Finans Kurumlarında Çalışanların Çift S Modeli Çerçevesindeki Örgüt Kültürü Algılamalarının Motivasyon Düzeyleri İle İlişkisi üzerine Bir Araştırma

  Ersin KAVİ
 • Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri

  Mehmet MARANGOZ , Murat AKYILDIZ
 • Yönetişim Kavramı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler

  Mehmet Zahid SOBACI
 • İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin Feshi ve Yunan Uyruklu Rumların Sınır Dışı Edilmeleri 1964

  Halil ŞİMŞEK
 • Excises Harmonization Stage Within the European Union

  Raluca DRĂCEA , Radu BUZIERNESCU
 • Romanian Economic Progress Towards EU Accession

  Laura Giurca VASILESCU , Mirela CRISTEA , Daniela DANCIULESCU