Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2018 Volume:16 Issue:31

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız../dosyalar/Ybd/fulltext.pdf

Kapak / Cover tıklayınız.../dosyalar/Ybd/ybd-sayi-31-kapak-on.pdf
İçindekiler / Contents tıklayınız../dosyalar/Ybd/sayi-31-icindekiler.pdf

 • Bütünleşik Kalite ve Çevre Yönetimi Uygulamaları: Kavramsal Bir Model Önerisi

  Özlem Ayaz Arda , Ekrem Tatoğlu , Lütfihak Alpkan
 • Assessing The Effect of Product Innovations on Consumer Satisfaction: A Green Perspective

  Hande Begüm Bumin Doyduk , Cansu Aykaç
 • Duygusal Zeka, Problem Odaklı StresleBaşa Çıkma, İyileşme ve DuygusalTükenme İlişkileri

  Şebnem Aslan , Şerife Güzel
 • Social Network: An Emerging Income Distribution Mechanism in Transitional Urban China

  Shun Zhang , Yixuan Wang , Jieming Chen , Cheng Cheng
 • A Neuroeconomic Approach to the Rationality and Homoeconomicus Concepts: A Research Study Over Frontal Lobe, Reptilian Brain and Serotonin Levels

  Mahmut Nevfel Elgun , Nihat Onur Aşıkoğlu , Hüseyin Çağatay Karabıyık
 • Bir Ülke-Bir Kıta İlişkileri: Çin-Afrika Örneği

  İbrahim Arslan
 • Planning Education in the Case Study of the Course of Metropolitan Planning in İstanbul

  Nihal Ekin Erkan
 • Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Yeni Para Politikası Yaklaşımının Benimsenmesinde Sermaye Akımlarının Rolü ve Sermaye Kontrollerine İlişkin Bir Değerlendirme

  Nagehan Keskin
 • The Politics of Opposition Parties Merger and the Struggle for Power in Nigeria’s 2015 General Elections

  Luqman Saka , Lere Amusan
 • İşgören Sesliliğinin Tükenmişlik ve Bilgi Uçurma Arasındaki İlişkide Düzenleyici Rolü

  Serdar Yener
 • EFQM Mükemmellik Modelinin İşletmelerin Stratejik Yeteneklerine Katkısı

  Mehmet Cıranoğlu , Kurtuluş Kaymaz
 • Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik ile İlişkisi: Türkiye Örneği

  Ahmet Tayfur Akcan , Meliha Ener
 • BIST Şehir Endeksleri Oynaklığının DCC-GARCH Model İle Analizi

  Verda Davaslıgil Atmaca
 • Özel Sektör Örgütlerinde Politik Beceri ile İzlenim Yönetimi İlişkisi

  Erdal Alga , Murat Özdemir
 • Girişimcilik Merakı ile Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Girişimcilik Öz-Yeterliliğinin Aracılık Rolü

  Engil Özgül , Engin Yücel
 • Batılı Kuramlar Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Türk Çalışma İlişkilerini Açıklama Denemesi

  Erdem Cam
 • Kalite Yönetim Uygulamalarının Algısal Finansal Performans Üzerine Etkisi: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama

  Feridun Duman
 • İşletmelerde Teknoloji Yönetimi ve Yetkinlik Bazlı Değerlendirme

  Semih Özel , Ercan Öztemel
 • Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanmadan “Hedef Değişimine Doğru”

  Filiz Çoban Oran
 • Amerikan 10 Yıllık Tahvil Faizleri İle Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi

  Sinem Eyüboğlu , Kemal Eyüboğlu
 • Türkiye’de Teknolojik İlerleme İle İstihdam Yapısındaki Değişme Projeksiyonu: Endüstri 4.0 Bağlamında Ampirik Analiz

  Erdal Aydın