Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2009 Vol:7 No:2

List Of Issues
 • Lojistik Değer ve Çok Boyutlu Değer Modeliyle Kullanımı

  LOGISTICS VALUE AND USAGE WİTH MULTİDİMENSİONAL VALUE MODEL

  Murat AKYILDIZ
 • Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri

  A CRITICS TO MINIMAL STATE APPROACH OF NEOLIBERALISM

  Ceran Zeynep ZAFİR
 • Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Rolü

  THE ROLE OF TRADE UNIONS IN PREVENTING GLOBAL POVERTY

  Bünyamin BACAK , Canan Öykü DÖNMEZ KARA
 • Paralel Kariyer Arayışının Nedenleri: Isparta'da Faaliyet Gösteren STK'larda Bir Araştırma

  CAUSES OF PARALLEL CAREER SEARCHING: AN AMPIRICAL STUDY AT NGO'S IN ISPARTA

  Kürşat ÖZDAŞLI , Elif Türkan ARSLAN
 • Bilgi Ve Bilgi Paylaşımının İşletme Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma (English-language abstract is available)

  Yavuz Demirel
 • Sanayi Bölgelerinin Gelişim Sürecinin Türkiye Ve Dünyadaki Yansımaları (English-language abstract is available)

  Yunus Emre Öze
 • Yenilik Üretimi (Inovasyon) İle Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (ICT) Yatırımlarının İnsani Gelişme Endeksine Etkisinin Ekonometrik Analizi

  AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INNOVATION AND INFORMATION AND COMMINICATION TECHNOLOGIES (ICT) INVESTMENTS ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX

  Mustafa TORUN , Ercan SARIDOĞAN , Serdar KURT