Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2006 Vol:4 No:1

List Of Issues
 • Türkiye ve ABD'deki İşletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının Stratejik Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  A COMPARATIVE STUDY ON THE STRATEGIC ROLE OF HUMAN RESOURCE DEPARTMENTS IN TURKISH AND USA COMPANIES

  Ayşe Oya ÖZÇELİK
 • Örgüte Bağlılığın İşin Nitelikleri ve Davranış Düzeltme Uygulamasıyla İlişkisi

  THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB CHARACTERISTICS, BEHAVIOR MODIFICATION TECHNIQUES AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

  Ela ÜNLER
 • Türkiye'nin Elektrik Enerjisi Piyasasında Yeniden Yapılanma

  RESTRUCTURING OF TURKEY'S ELECTRICAL ENERGY MARKET

  Sibel CENGİZ
 • Göç Eğilimleri ve Olası Etkileri

  MIGRATIONS TENDENCIES AND THEIR POSSIBLE IMPACTS

  Hacı KURT
 • İşletmelerde Enformasyon Teknolojisi Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı

  INFORMATION TECHHOLOGY OUTSOURCING IN COMPANIES

  Çetin BEKTAŞ , Hüseyin YILMAZ
 • Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Toplumunun Neresinde?

  WHERE DO THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS STAND IN THE INFORMATION SOCIETY?

  H. Tuğba EROĞLU
 • Girişimcilik Mesleği ve Türkiye'deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde Girişimcilik Eğitimi

  THE PROFESSION OF ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING IN FACULTIES OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES IN TURKEY

  Nazan YELKİKALAN , Gülcan KANDEMİR , Murat SEREZ
 • VAIC™ VE MV

  BV RASYOSU ARACILIĞIYLA TÜRK BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ

  The Performance Analysis of the Turkish Banks Through VAICTm and MV

  BV Ratio

  Famil ŞAMİLOĞLU
 • KAPALI-ZARF AÇIK ARTIRMALARINDA İHALECİ İLE İHALEYE GİREN KİŞİLER ARASINDAKİ RÜŞVETİN ÖNLENMESİ

  Avoiding the Collusion Among the Bidders and the Agent in Sealed-Bid Auctions

  Şevket Alper KOÇ