Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2008 Vol:6 No:2

List Of Issues
 • Kamuya Ait Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinde İş Doyumu (Öğretmenevi Müdürleri Örneği)

  JOB SATISFACTION OF MANAGERS IN PUBLIC ACCOMMODATION ORGANIZATIONS: EXAMPLES OF THE MANAGERS IN HOTELS FOR TEACHERS

  Erdoğan GAVCAR , Cafer TOPALOĞLU
 • KAR AMACI GÜTMEYEN LİDERLİK KAPASİTESİ OLUŞTURMA:BELİRSİZLİKLER ÇAĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Nonprofit Leadership Capacity Building: Sustainability in an Age Of Uncertainties

  Naim KAPUCU , Hamit PALABIYIK , Ferhod YULDASHEV
 • Stratejik İttifak Modellerinin Temel Yetenekler Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi

  EVALUATION OF STRATEGIC ALLIANCE MODELS IN TERMS OF CORE COMPETENCIES

  Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ , Hülya ÖCAL
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışındaki Değişimlerin Yönetsel İşleyişe Etkileri

  EFFECTS OF CHANGES IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON MANAGERIAL OPERATIONS

  Ayten AKATAY
 • Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler

  THE CAREER OBSTACLES OF WOMEN IN TOURISM SECTOR AND GLASS CEILING SYNDROME: STRATEGIES FOR BREAKING THE GLASS CEILING

  Şule AYDIN TÜKELTÜRK , Nilüfer ŞAHİN PERÇİN