Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2017 Volume:15 Issue:30

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Relationship Between Knowledge Economy Performance Indicators and Selected Macroeconomic Variables: an Application for OECD Countries

  Dilek Murat , Betül İnam , Simla Güzel
 • Türk Tipi Başkanlık Sistemi Önerisinden Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine

  Burak Kaya
 • İşyerinde Kişiler Arası Güven ile İşgören Sesliliği Arasındaki İlişkide Psikolojik Rahatlığın Aracılık Rolü

  Neslihan Derin
 • Devlet Muhasebesinde Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına İlişkin Bir Değerlendirme

  Özlem Tümer , Tolga Demirbaş
 • Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Yayılma ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

  Yılmaz Köprücü
 • Orta Asya Bölgesel Güvenlik Kompleksi Bağlamında Kırgızistan-Özbekistan İhtilafı

  Fikret Birdişli
 • Yeni Kamu İşletmeciliği Bakış Açısıyla Türkiye'de Belediyelerin Şirketler Yoluyla Hizmet Sunma Modelinin Değerlendirilmesi

  Tolga Demirbaş , Özhan Çetinkaya , Vuslat Güneş , Nur Belkıs Bektaş
 • Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya'da ve Türkiye'de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

  Bora Yenihan
 • A Comparative Analysis of the United States' Trade Frictions with China, Japan and South Korea, 1985-2016

  Murat Bayar , Tuğba Bayar
 • The Effect of Trust in Supply Chain on the Firm Performance through Supply Chain Colloboration and Collaborative Advantage

  Nagehan Uca , Murat Çemberci , Mustafa Emre Civelek , Huriye Yılmaz
 • Radikal Demokrasi Projesi ve Müzakereci Demokrasi

  Sezal Çınar Özkan
 • Türkiye'deki Büyükşehirlerin Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi

  Murat Gök , Sema Yiğit
 • Simülasyon Metodu ile Değişim Mühendisliği

  Mine Şenel , Bilgin Şenel , Yaprak Akan
 • Mali Teşvikler ile Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Arasındaki İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi: Türkiye Örneği

  Mahmut Ünsal Şaşmaz , Yılmaz Bayar
 • Türkiye'de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Takozu Açısından Değerlendirilmesi

  Reyhan Leba Tansöker
 • Çalışanların Örgütsel Bağlılığını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dönüşümcü Liderlik Algısı

  Selver Yıldız Bağdoğan , Damla Sarpkan
 • İşletme Kültürünün Finansal Performansa Etkisi: Eleştirel Bir Literatür Taraması

  Adem Böyükaslan , Hasan Rıza Aşıkoğlu , Belkıs Özkara
 • Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

  Mustafa Görün , Gamze Kara
 • Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik İlişkisi: Turizm Çalışanları Örneği

  Abdurrahman Benli , Gökçe Cerev
 • Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

  Murat Aydın , Kendal Deniz
 • Türkiye'de Çalışan Yoksullar Olarak Abdallar: Kırşehir İlinde Bir Araştırma

  Emel İslamoğlu , Sinem Yıldırımalp , Cemal İyem
 • Koruma Sorumluluğu Doktrini Açısından Suriye Krizi: Bir 'İnsancıl Müdahalesizlik' Örneği

  Soner Karagül , Çağrı Emin Demirbaş
 • Kamu Politikası Analizine Yönelik Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve

  Cenay Babaoğlu
 • Bilgi, Güç ve Siyasetin Kesişiminde Düşünce Kuruluşları: Kamu Politikaları Bağlamında Bir Analiz

  Özer Köseoğlu , Ömer Faruk Köktaş
 • Taiwan-Cyprus-Kosovo Cases: Differences And Similarities

  Kamer Kasım , Elif Eren Kasım
 • The Waves of Turkey's Proactive Foreign Policy Hitting South-Asian Coasts: Turkey-Bangladesh Relations

  Gürol Baba
 • Avrupa Birliği'nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme

  Kerem Batır
 • Türkiye'de İl, Yıl ve Cinsiyet Kırılımlı Ortalama ve Beklenen Okullaşma Yılı

  Atalay Çağlar , Ferda Esin Gülel , M. Ensar Yeşilyurt , Filiz Yeşilyurt , Oğuz Karadeniz
 • Sınav Deneyimleri Işığında KOBİ Danışmanlığı Yeterliliğinin Kritiği

  Tuncay Yılmaz , Bora Yenihan , Bünyamin Bacak
 • Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Ekonomik Büyüme, İşsizlik Oranı ve Kentleşme Oranı Arasındaki Saklı Koentegrasyon İlişkisinin Araştırılması

  Fatma Zeren , Burcu Kılınç Savrul