Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2023 Volume: 21 Issue: 49

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. ÖRGÜTSEL DAYANIKLILIK KAPASİTESİ, YEŞİL YENİLİK, ALGILANAN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: İSO 500 UYGULAMASI

  Şerife KUZGUN , Ebru GÖZÜKARA
 • 2. Girişimci Pazarlamanın İnovasyon Çiftustalığı Üzerine Etkisi: Pazar Türbülansı ve Teknoloji Türbülansının Düzenleyici Rolü

  Burak Buğrahan DEVRAN , Güngör HACIOĞLU
 • 3. EĞİTİM HARCAMALARI İLE CİNSİYETE GÖRE GENÇ İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Mehtap ÖKSÜZ
 • 4. ORGANIZATIONAL LEARNING CAPABILITY, ORGANIZATIONAL RESILIENCE, ORGANIZATIONAL PERFORMANCE, and MARKET TURBULENCE: A MODERATED MEDIATION MODEL

  Gizem YILMAZ KOZCU , Ömür ÖZMEN
 • 5. ORTA GELİR TUZAĞI ÇERÇEVESİNDE YAKINSAMA HİPOTEZİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ*

  Emine ÇETİN , Meliha ENER
 • 6. Vergi Açığını Etkileyen Faktörler: Seçilmiş OECD Ülkelerine Yönelik Bir Analiz

  Semra TAŞ , Selçuk İPEK
 • 7. TÜRKİYE’DE ÇEVRECİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ TUTARSIZLIK SORUNUNUN CİTTASLOW ÜYELİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Fatih ARSLAN , Alper BİLGİLİ
 • 8. DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ BAŞLARKEN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

  Sibel ÇAŞKURLU
 • 9. TÜRKİYE-INDONESIA RELATIONS IN THE FRAMEWORK OF TÜRKİYE’S SOUTHEAST ASIA POLICY

  Kamer KASIM