Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2021 Volume:19 Issue:40

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...

 • Optimal Vergileme Arayışına Yönelik Bir Araştırma: Türkiye Örneği

  Ebru KARAŞ , Ufuk SELEN
 • İşyerinde Hatalardan Öğrenme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Elif BİLGİNOĞLU , Uğur YOZGAT
 • The Impact of Leadership Styles on Job Satisfaction: A Study of The Hospitality Industry

  Lütfi SÜRÜCÜ , Murat SAĞBAŞ
 • Pandemi Sonrası Oluşan VUCA Ortamının Çalışan İnsan Kaynakları Kaygı Düzeyi ve Verimliliği Üzerine Etkisi

  İbrahim Haşim İNAL , Ali AKDEMİR , Sezer CİHAN
 • Uluslararası İşgücü Göçlerinin Ekonomik Etkileri: İşsizlik, Vergi Gelirleri, Verimlilik

  Levent ŞAHİN , Ali ŞEN
 • Transgenerational Entrepreneurship and Family Constitution: An Exploratory Case Study Analysis

  Necla Öykü İYİGÜN
 • İçsel Motivasyon ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: İş Becerikliliği ve Akış Deneyiminin Seri Aracılık Rolü

  Nusret ERCEYLAN , Mehtap ÖZTÜRK , Kübra ULUDAĞ , Hasan Hüseyin UZUNBACAK , Tahsin AKÇAKANAT
 • Türkiye'deki Halka Açık Firmaların Net İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Değerine Etkisi

  Sema TURAN , Rümeysa BİLGİN
 • Impact of Distance on State University Enrolments: A Panel Data Analysis

  Can BEKAROĞLU
 • Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: NATO Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi

  Mustafa TORUN , Ercan EROĞLU , Rıza BAYRAK