Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2013 Vol:11 No:2

List Of Issues

TAM METİN/FULLTEXT  tıklayınız...    
KAPAK SAYFASI/COVER  tıklayınız...    

 • ABD Güvenlik Politikasında Söylem ve Pratik

  Discourse and Practice in American Security Policy

  Engin AKÇAY
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

  Gaining Worker Trade Union Membership According to Trade Unions and Collective Labor Contract Law 6356

  Yusuf YİĞİT
 • Yeni Yeni Ticaret Teorilerinin Makro-ekonomik Doğası ve Türk Ekonomisi

  Macroeconomic Nature of New New Trade Theories and Turkish Economy

  Ahmet Can BAKKALCI
 • Turizm Sektörünün Yakınsamaya Etkisi: 1990-2000 Yılları Türkiye Uygulaması

  The Effect of the Tourism Sector on Convergence: 1990-2000, The Case of Turkey

  Meryem SAMIRKAŞ , Ozan BAHAR , İsmail TUNCER
 • Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

  A Study to Determine the Organizational Commitment Level of the Academicians

  Öznur BOZKURT , İrfan YURT
 • Kişilik Tipleri, Duygusal Zeka, İş Tatmini İlişkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma

  Types of Personality, Emotional Intelligence, With a Study on the Relationship Between Job Satisfaction

  Melike Kıvanç SUDAK , Cemal ZEHİ
 • Kızılay Derneği'nin Kamusallığı: Bir Çözümleme Denemesi

  Publicness of the Turkish Red Crescent Society: An Analysis Attempt

  Osman Gökhan HATİPOĞLU
 • Duygusal Zeka ve Çatışma Yönetimin Yöntemleri Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Lider Üye Etkileşiminin Rolü

  Mediating Role of Leader Member Exchange on the Relationship Between Emotional Intelligence and Conflict Management Strategies

  Murat YAŞLIOĞLU , Işıl PEKDEMİR , Duygu TOPLU
 • Discarding the Failed State Thesis: Neo-Weberian Institutionalism As An Alternative Approach to Policy Formulation

  Başarısız Devlet Tezini Iskartaya Çıkarmak: Politika Yapımına Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Neo-Weberyan Kurumsalcılık

  Hussein SOLOMON
 • A Primer for Transformational Leadership in Nonprofit Sector

  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Dönüşümsel Liderliğe Bir Bakış

  Osman SEYHAN