Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2003/2004 Vol:1 No:1-2

List Of Issues
 • IMF'nin Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye'de Uygulanan İstikrar Programları Üzerine Etkileri (English-language abstract is available)

  Esra DEMİRCAN , Meliha ENER
 • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye'deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış (English-language abstract is available)

  Derya ALTUNBAŞ
 • Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ampirik Bir Çalışma (English-language abstract is available)

  Mikail EROL , Metin ATMACA
 • Aile Şirketlerinde Profesyonelleşmeyi Yönlendiren Bir Dinamik: Entellektüel Sermaye Birikimi (English-language abstract is available)

  Nazan YELKİKALAN , Erdal AYDIN
 • Doğal Afetlerde ve 'Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik'te Afet Acil Yönetim Planlaması (English-language abstract is available)

  Hakan DEMİR
 • Özalism (Neo-Ottomanism): An Alternative in Turkish Foreign Policy? (Turkish abstract is available)

  Sedat LAÇİNER
 • Turkey's Foreign Policy Towards the Russian Federation (Turkish abstract is available)

  Kamer KASIM
 • Benefits of FDI for Developing Countries and the Case of Turkey(Turkish abstract is available)

  Mehmet BAYKAL
 • The Aegean Disputes Towards a Comprehensive Settlement(Turkish abstract is available)

  Yücel ACER