Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2020 Volume: 18 Issue: 37

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız... ../dosyalar/Ybd/5f243b7008a2a.pdf
Kapak / Cover tıklayınız... /dosyalar/Ybd/ybd-sayi-37-kapak-1-1_800.jpg
 

 • Turizm Çalışanlarında İş Doyumu Ve Bütünleşme: Akış Kuramı Yaklaşımı

  Gözde KARABACAK , Berrin GÜZEL , Ceren İŞÇİ
 • Türkiye’de Engelli Bireylerin Çalışma Koşulları: Bizimköy Örneği

  Emel İSLAMOĞLU , Yunus YİĞİT , Nazan BUDAK
 • Afetlerde Lojistik Yönetimi: Çanakkale Depremi Örneği

  Sedat BOSTAN , Merve YAMAN YÜCE
 • Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma Ve Tüketim Kararlarına Etkisi

  Mehmet MARANGOZ , Ali Emre AYDIN , Hatice Hicret ÖZKOÇ
 • Work-Family Spillover and The Mediating Role of Work Engagement

  Safiye ŞAHİN , Vedat AÇAR
 • Algılanan Rekabetçi İş Ortamı ve Nicel İş Güvencesizliğinin İşe Bağlı Gerginliğe Etkisi

  Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SEÇKİN
 • Institutional Maintenance of E-Commerce through Traditional Retail

  Çağrı TOPAL , Bahtiyar Onur GEYİK
 • Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması

  Elif Şeyda DUMAN , Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ
 • Communicative Planning and Participation in Sweden Through Planner’s Perspective: Case of Ullerâker Region

  Dr. Öğr. Üyesi Pinar AKARÇAY
 • Sosyal Belediyecilikten Sosyal Politikaya Geçiş Bağlamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

  Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU