Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2008 Vol:6 No:1

List Of Issues
 • İMKB'de İşlem Seansları Anomalisi

  THE ANAMOLY OF TRANSACTION SESSIONS IN THE ISE

  Ahmet Kamil TUNÇEL
 • Çalışanların İş Tatminlerinin Arttırılmasında Örgütsel Sosyal Sermaye Yeni Bir Belirleyici Olabilir mi?

  CAN SOCIAL CAPITAL BE A NEW DETERMINANT TO BUILD JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES?

  Aytül Ayşe ÖZDEMİR
 • Enformasyon Sistemlerinin Stratejik Önemi ve Planlanması

  STRATEGIC IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS AND IT'S PLANNING

  Gökhan Acar
 • Öğrenme ve Öğrenmenin Maliyet Düşürmede Araç Olarak Kullanılması ve Amprik Bir Çalışma

  LEARNING AND USE OF LEARNING AS MEANS IN REDUCING COST

  Ertuğrul ÇETİNER , Mikail EROL