Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2010 Vol:8 No:2

List Of Issues
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  THE GAINING TURKISH CITIZENSHIP ACCORDING TO THE TURKISH CITIZENSHIP LAW NUMBER 5901

  Şeniz ANBARLI BOZATAY
 • Aile İşletmelerinin Yaşamlarını Sürdürebilmesinde Sonraki Kuşakların Duygusal Sahiplik Algılamasının Rolü ve Önemi-Türkiye'deki Kıdemli İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

  ROLE AND IMPORTANCE OF EMOTIONAL OWNERSHIP PERCEPTION OF NEXT GENERATION IN SURVIVAL OF FAMILY BUSINESESS-A RESEARCH OF SENIOR BUSINESESS IN TURKEY

  Nazan YELKİKALAN , Erdal AYDIN
 • Algılanan Örgütsel Güven ile İş Güvencesi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma

  A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL TRUST AND JOB SECURITY

  Işıl Ö. ÇITIR , Ersin KAVİ
 • Croatian Tourism Offer In The War And After War Period

  Jasmina GRZINIC
 • Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

  EFFECT OF FLEXIBLE WORKING ON LABOR COSTS AND COMPETITIVE POWER: APPLICATION ON TEXTILE INDUSTRY

  Hakan ÇELENK , Metin ATMACA
 • Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye'de Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması

  URBAN TRANSFORMATION AND ENHANCEMENT OF THE URBAN LIFE QUALITY IN THE CONTEXT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY

  Mustafa GÖRÜN , Mustafa KARA
 • Stratejik Bir Yönetim Yaklaşımı Olan Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard)'nin Türkiye'nin En Büyük 500 Firmasına Uygulanması

  THEAPPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD, WHICH IS THE STRATEGIC MANAGEMENT APPROACH ON TURKEY'S LARGEST 500 FIRMS

  Mustafa BEKMEZCİ
 • Yerel Girişimcilik Dinamikleri: Adapazarı'nda Mobilyacılık Sektörünün Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması

  LOCAL ENTREPRENEURSHIP DYNAMICS: UNDERSTANDING THE FURNITURE INDUSTRY IN ADAPAZARI WITH ORAL

  Serkan BAYRAKTAROĞLU , Yasemin ÖZDEMİR