Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2023 Volume: 21 Issue: 50

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...

 • 1. ONLINE HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ONLİNE HİZMET KALİTESİ ALGISININ PANDEMİ ÖNCESİ VE PANDEMİ SÜRESİNCE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ARAŞTIRMA

  Onur ÖZTÜRK
 • 2. DENEYİME AÇIKLIK VE İŞLE BÜTÜNLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ-YETERLİĞİN VE MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN ROLLERİ: DÜZENLEYİCİ ARACI MODEL

  Ayşe ASLAN , Tuğba SOYMAN
 • 3. YAPAY ZEKA ARAÇLARI İKY İÇİN NASIL DEĞER YARATABİLİR? ÇALIŞAN DUYGU ANALİZİNİN UYGULAMA ALANLARININ İNCELENMESİ

  Merve GERÇEK , Cem Güney ÖZVEREN
 • 4. EXAMINING THE EFFECTS OF EMPLOYEES' VISIONARY LEADERSHIP PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL AGILITY WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL: A RESEARCH IN AVIATION SECTOR

  Rabia YILMAZ
 • 5. THE EFFECT OF CONSPICUOUS CONSUMPTION ON BRAND LOYALTY AND THE MEDIATING ROLE OF REFERENCE GROUPS

  Fatih ELİBOL
 • 6. THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH ON UNIVERSITY STAFF

  Ali KUZU
 • 7. A MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING MODEL FOR RANKING SMART MEGACITIES AND DEFINING THEIR KEY PERFORMANCE INDICATORS

  Rahmi BAKİ
 • 8. TÜRKİYE’DE BÜTÇE PROSEDÜRLERİNİN GELİŞİMİ VE MALİ DİSİPLİNE ETKİLERİ: 1998- 2021 DÖNEMİ İÇİN BİR İNCELEME

  Tülin ALTUN
 • 9. SAUDI ARABIA'S NUCLEAR ENERGY PROGRAM: CHALLENGES AND CONCERNS IN THE US-SAUDI ARABIA NUCLEAR COOPERATION NEGOTIATIONS

  Çiğdem PEKAR
 • 10. RUSSIA'S INTERVENTION IN UKRAINE FROM THE PERSPECTIVE OF LEGALITY AND LEGITIMACY DILEMMA

  Çağrı Emin DEMİRBAŞ , Burak GÜNEŞ
 • 11. BİREYSEL MEŞRUİYET ALGISININ KARAR ALMA STİLLERİNE ETKİSİ: KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Emre AÇAR , Abdullah KIRAY
 • 12. ENERJİ TÜKETİMİ, ÇEVRE KALİTESİ VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: PANEL EŞANLI DENKLEMLER SİSTEMİ ANALİZİ

  Onur YAĞIŞ , Mustafa TORUN
 • 13. TRACES OF ANTI-TECHNOLOGY (LUDIST) MOVEMENT: BIBLIOMETRIC ANALYSIS

  Erdal AYDIN
 • 14. GETTING LOST IN THE DIGITAL MARKETPLACE: POINTS, BENEFITS, AND PURCHASES

  Selçuk Yasin YILDIZ , Sena ALTIN