Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2021 Volume:19 Issue:42

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. THE EFFECT OF MANAGERS’ INDIGO LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYERS’ JOB-RELATED AFFECTIVE WELL-BEING

  Muhammet Hamdi MÜCEVHER , Ramazan ERDEM , Ömer Lütfi ANTALYALI
 • 2. Bireysel Yatırım Enstrümanlarının Volatilite Yapılarının Belirlenmesi: Kripto Paralar, ABD Doları Türk Lirası Kuru, Altın ve Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama

  Özkan ŞAHİN
 • 3. The Effect of Family-Friendly Policies on Career and Life Satisfaction: A Research on Cooperative and Bank Employees

  Funda ER ÜLKER , Gülen ÖZDEMİR
 • 4. Öğretim Elemanlarının Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yaklaşımını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

  Arif GÜMÜŞ , Halime KARACA
 • 5. Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio Investment and House Prices: The Case of European Union Countries

  Deniz GÜVERCİN , Adem GÖK
 • 7. İşe Bağlı Stres ve Bireysel Güçlü Yönlerin Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkileri

  İpek AYDIN , Burhan ÇAPAN
 • 8. Düşünme İhtiyacı – Ustalık Yönelimi- Psikolojik İyi Oluş İlişkisi: Eğitimciler Üzerinde Bir İnceleme

  Ali ALPARSLAN , Ahmet Sait ÖZKUL , Tuğba ERHAN
 • 9. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Psikolojik İyi Oluşlarının İş Tatminlerine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Moderatör Rolü: İstanbul Örneği

  Nur BEDER
 • 10. Alternatif Veri Elde Yöntemi Web Madenciliği: Otel Oda Fiyatlarının Zamansal Analizi

  Yılmaz AĞCA
 • 6. The Effects of Industry Characteristics on Organizational Culture

  Alev ÖZER TORGALÖZ