Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2010 Vol:8 No:1

List Of Issues
 • Beklentilerde Rasyonellik ve Yakın Rasyonalitenin Ekonometrik Testi

  RATIONALITY IN EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC TEST OF NEAR RATIONALITY

  Serdar KURT , Hilmi ZENGİN
 • Bozcaada Turizmi İçin Geçerli Olabilecek Fırsatlar, Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehlikeleri Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

  A SURVEY TO DETERMINE THE STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT) AVAILABLE FOR TOURISM IN BOZCAADA

  A. Celil ÇAKICI , Lütfi ATAY , Murat AKSU
 • şletmelerde Hedef Belirleme ve Etkili İletişimde NLP

  SETTINGS GOALS AND EFFECTIVE COMMUNICATION WITH NLP

  B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU AYDEMİR
 • Kültürel Farklılıkların Yönetiminde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Rolü: IKEA Örneği

  THE ROLE OF HUMAN RESOURCE STRATEGIES IN THE MANAGEMENT OF CULTURAL DIFFERENCES: THE CASE OF IKEA

  Nuray HELVACIOĞLU , Hatice ÖZUTK
 • Örgütsel Performansın Yükseltilmesinde İnsan Performans Teknolojisi Modeli

  HUMAN PERFORMANCE TECHNOLOGY MODEL FOR THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

  Yonca GÜROL , Onur Muhteşem ÇAPAN
 • BAŞARISIZLIK RİSKİNİN DURDURULMASINDA DENETÇİNİN ROLÜ-AVRUPA DÜZEYİNDE SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN FİZİBİL UYGULAMA BOYUTLARI

  The Auditors' Role in Preventing the Insolvency Risk – Practical Aspects Feasible to Insurance Companies on European Level

  Mirela CRISTEA , Sorin DOMNIŞORU , Murat KASIMOĞLU
 • ÇOK FAKTÖRLÜ VERİMLİLİK BELİRLEMESİ: ÜNİVERSİTELERCE ÜRETİLEN BİLGİ VE VERİMLİLİĞİN REKABETÇİ TEORİLER ARASINDAKİ İLİŞKİSİ NE KADAR GÜÇLÜDÜR

  Determining Multifactor Productivity: How Robust the Relationship between Knowledge Generated Through Universities and Competing Theories of Productivity

  Yavuz YILDIRIM