Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2019 Volume:17 Issue:34

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız... ../dosyalar/Ybd/yonetim-bilimleri-dergisi-34-sayi-5.pdf
Kapak / Cover tıklayınız.../dosyalar/Ybd/ybd-sayi-34-kapak-2_800.jpg
 

 • Entelektüel Sermayenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracı Rolünün İncelenmesi

  Esra Töre
 • Integrating Organizational Reputation Mechanism to Decision-Making Processes: Facebook Case

  Volkan Yüncü , Üzeyir Fidan
 • Paternalist Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Gemiadamları Üzerinde Bir Araştırma

  Ayşehan Çakıcı , Abdurahman Burak
 • Promoting Readiness For Change: A Systematic Review of Positive Psychology in Organizational Change Context

  Umut Uyan , Ayşe Aslan
 • Using Simulation Programs in Business Administration Education: An Example in Turkey

  Harika Suklun
 • Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği

  Erdost Torun , Erhan Demireli
 • The Interaction of Crowd, Message Content and Message Frame on Generating Purchase Intentions in Retailing

  Edin Güçlü Sözer
 • An Analysıs of The Effects of Complexıty Level of The Tarıffs on Trade Opennes

  Mustafa Torun , Hakan Çetinoğlu
 • Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale'nin Ticaret Aktörleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

  Selçuk İpek , Mehmet Öksüz
 • Unemployment and Crime Nexus in European Union Countries: A Panel Data Analysis

  Fatih Ayhan , NURBANU BURSA