Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2022 Volume: 20 Issue: 45

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. The Moderating Effect of The Demographic Variables on the Relationship between Burnout Syndrome and the Management of Conflicts

  Hakan YILMAZ
 • 2. İki Kademeli Lokasyon-Rotalama Problemi İçin Bütünleşik Matematiksel Model ve Kamuda Bir Uygulama

  Erkan ASLANTAŞ , Yasemin YAVUZ
 • 3. THE RELATIONSHIP OF EXISTENTIAL AND ECONOMIC CONCERNS WITH THE TRUST IN GOVERNMENT DURING THE PANDEMIC

  Emine YÖNEY
 • 4. Spor Takımı Taraftarının Etnosentrik Tüketim Eğilimi

  Zühal YURTSIZOĞLU , Oğuzhan GÜL
 • 5. Z Kuşağında Algılanan Liderlik Tarzlarının Takım Performansı Üzerine Etkisi

  İbrahim Haşim İNAL , Ali AKDEMİR
 • 5. Örgütsel İletişim ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Psikolojik Rahatlığın Aracı Rolü

  Neslihan DERİN , Fatih DOĞAN
 • 7. Kurumsal Teori Perspektifinden EFQM Modelinin Stratejik İKY Üzerine Etkisi, Ampirik Bir Çalışma

  Mehmet ÇOBAN , Ülkü UZUNÇARŞILI
 • 8. Z Kuşağının A ve B Tipi Kişilik Özelliklerinin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etkisi

  Gökhan ÜNLÜ , Hüseyin ÇİÇEK
 • 9. Sinek Kâğıdı Etkisine Farklı Bir Yaklaşım: Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Borçlanmaları Üzerinden Bir Analiz

  Halil SERBES , Özhan ÇETİNKAYA
 • 10. Interest Rate and Inflation: Is there a Fisher or Neo-Fisher Effect? Evidence from Turkey

  Muhammed Enes OLGUN