Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2009 Vol:7 No:1

List Of Issues
 • Avrupa'da Uluslararası Emeklilik Göçü ve Bütünlesme Kapsamında Yönetime Katılım Üzerine İnceleme (Costa Del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta Örnegi)

  INTERNATIONAL RETIREMENT IN EUROPE UNDER ADMINISTRATION PARTICIPATION IN MIGRATION AND INTEGRATION EXAMINATIONS ON ( Examples of Costa Del Sol, Tuscany, Algarve And Malta)

  Cemile ÜNDÜCÜ , Melike ERDOGAN , Özge ISIK
 • İş Tatminine Etki Eden Kimi Faktörlerin Konaklama İsletmeleri Açısından İncelenmesi

  AN INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT AFFECT JOB SATISFACTION FROM THE PERSPECTIVE OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

  Hakan KOÇ , Yasin BOYLU , Yalçın ARSLANTÜRK
 • Sürdürülebilir Turizmde Bilginin Önemi

  IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE TOURISM

  Ferah ÖZKÖK , Fadime GÜMÜS
 • Türkiye'de İsgücüne Katılımın Cinsiyet Ayırımına Göre İncelenmesi: Bir Mikro Veri Analizi

  DETERMNANTS OF LABOR FORCE PARTCPATON IN TURKEY UNDER GENDER DFFERENCES: A MCRO DATA ANALYSS

  H. Mehmet TASÇI , Burak DARICI
 • Türkiye'de Yabancı Mezarlıkları ve Küresel İliskiler Agında Stratejik Gelismeler; İzmir İçin Bir Yaklasım

  STRATEGIC DEVELOPMENTS REGARDING FOREIGN CEMETERIES IN TURKEY IN THE CONTEXT OF GLOBALISED RELATIONSHIP NETWORKS: AN APPROACH FOR İZMİR

  Zerrin TOPRAK , Ahu KARAKURT
 • Ulusal Hisse Senetleri Piyasası'nda Etkinlik

  EFFICIENCY IN THE TURKISH NATIONAL STOCK MARKET

  Nuray ERGÜL
 • Yöneticilerin Kisisel Özelliklerindeki Farklılıkların Bilgi İslem Teknolojilerinden (Bit) Faydalanmalarına Etkileri Üzerine Bir Arastırma

  A SURVEY ON THE EFFECTS OF THE DIFFERENCES OF MANAGERS' PERSONAL CHARACTERISTICS ON THEIR UTILISATION FROM INFORMATIONAL TECHNOLOGIES

  Ali AKSOY , Bünyamin AKDEMİR
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İsletmelerin Basel II Kriterlerine Uyum Durumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Arastırma

  A STUDY AIMED AT RESEARCHING OF COMPATIBILITY OF SMES TO THE BASEL II STANDANTS

  Osman ULUYOL , Mustafa ÇAM