Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2021 Volume:19 Issue:41

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • Customer Satisfaction From The Services of Retailing Markets: A Model Proposal With Multiple Logistic Regression

  Halil İbrahim ŞENGÜN , Nurettin MENTEŞ
 • Doğrudan Yabancı Yatırım Çıkışlarının Ana Ülkenin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi

  Nur AYDIN
 • İŞKUR’dan Hizmet Alan İşarayanların Danışmanlık Faaliyetlerinden Memnuniyeti: Çanakkale İŞKUR Örneği

  Ahmet ŞARMAN , Ebru KANYILMAZ POLAT , Bünyamin BACAK
 • Örgütlerde Davranışsal Karar Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Sevilay GÜLER , Hasan TUTAR , Mahmut AKBOLAT
 • Sağlık Çalışanlarının İş Becerikliliği ile Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Örgütsel Erdemliliğin, Öz -Yeterliğin ve Duygusal Zekânın Aracılık Rolü

  Şebnem ASLAN , Şerife GÜZEL
 • Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Duygusal Zekâ Durumları ile Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

  Murat SUCU
 • The Varying Impact of Self and Other Oriented Message Appeals on Volunteering

  Aslı Elif AYDIN , Özge KİREZLİ , Elif YURDAKUL
 • Determining The Country-Specific Variables Affecting The Market Value of Turkish Eurobonds: NARDL Approach

  Fatih YİĞİT , İsmail CANÖZ
 • Türkiye’de Diplomasinin Dijital Uygulamalarının Değerlendirilmesi

  Kenan ARPACIOĞLU
 • The Evaluation of Financial Performances of Logistics Companies in Turkey: A Data Envelopment Analysis Approach

  Merve ERTOK ONURLU , Elgün ALİYEV