Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2005 Vol:3 No:2

List Of Issues
 • DECREASING ENVIRONMENTAL POLLUTION THROUGH REDUCING ENVIRONMENTALLY DAMAGING SUBSIDIES: THE CASE OF AGRICULTURAL INPUT SUBSIDIES

  S. Sami TAN
 • Demokrasi ve Başkanlık Sistemi

  DEMOCRACY AND THE PRESIDENTIAL SYSTEM

  Bünyamin BEZCİ
 • Üniversitelerde Servqual Tekniği İle Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  COMPARATIVE RESEARCH OF MEASURING PERCEIVED SERVICE QUALITY WITH SERVQUAL TECHNIQUE IN UNIVERSITIES

  Engin ÖZGÜL , Nevzat DEVEBAKAN
 • Beceriye Dayalı Ücretleme Sistemi ve Tasarım Süreci

  SKILL BASED PAY SYSTEM AND ITS DESIGN PROCESS

  Kurtuluş KAYMAZ , Yücel SAYILAR
 • Alman Feshe Karşı Koruma Hukukunun Genel Esasları

  BASIC PRINCIPLES OF GERMAN PROTECTION LAW AGAINST DISMISSAL

  Vedat LAÇİNER
 • Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

  AN EVALUATION ON THE GROWTH DYNAMICS OF TURKISH ECONOMY

  İsmail ŞİRİNER , Yılmaz DOĞRU
 • TÜRKİYE'DE İLK-KEZ İŞ ARAYANLARIN İŞSİZLİK SÜRELERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

  Determinants of Unemployment Duration for the First-Time Job-Seekers in Turkey

  H. Mehmet TAŞÇI