Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year: 2020 Volume: 18 Issue: 35

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız... ../dosyalar/Ybd/jas-issue-35.pdf
Kapak / Cover tıklayınız... /dosyalar/Ybd/ybd-sayi-35-kapak-1_800.jpg

 • Küresel Rekabet Açısından Yatırım Carilerinin Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri

  Serkan IŞIK
 • Çalışanların Esnek Çalışma Düzenlemelerine Yönelik Tutumlarının İşe Devamsızlık Algıları Üzerindeki Etkileri: Kamu Kurumlarında Bir Alan Araştırması

  Mustafa AVCI
 • Daha İyi Bir İş Yaşamı: Örgütsel Toksisite Faktörlerinin AHP İle Belirlenmesi

  Tayfun ARAR , Eda Sultan ARAR , Melahat ÖNEREN
 • Türkiye'de İmalat ve Sanayi Sektörünün Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkileri (1974-2017)

  Nazife Özge KILIÇ , Süleyman UĞURLU
 • Evaluation of Organic Food Quality in Turkey: Impact of Gender, Country of Origin and Store Category

  Murat AKTAN
 • Yönetsel Gücün Örgütsel Güven- Performans ve Özdeşleşme Etkileşimi Kapsamındaki Rolü: Bodrum'daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

  Melih KABADAYI , Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY
 • Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey

  Mustafa Halid KARAARSLAN
 • Kamu Örgütlerinde Yönetici Performansı: Yerel Yönetimler Kapsamında Bir Araştırma

  Abdullah KIRAY , Oktay KOÇ , Ali Erdi KARABALIK
 • Estimation With Artificial Neural Network on Electronic Word of Mouth: Opinion Searching

  İbrahim TOPAL