Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences

Year:2019 Volume:17 Issue:33

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız... ../dosyalar/Ybd/volume-17-issue-33.pdf

Kapak / Cover tıklayınız... /dosyalar/Ybd/ybd-sayi-33-kapak_800.jpg

İçindekiler / Contents tıklayınız... ../dosyalar/Ybd/yonetim-bilimleri-dergisi-33-sayi-sayfalar-5-6.pdf

 • RE-ASSESSMENT OF LEADERSHIP BEHAVIOR TAXONOMY CONSTRUCTS: CONSTRUCT VALIDATION ANALYSIS

  Mehtap Özşahin
 • “I DO NOT TRUST THESE ORGANIZATIONS!” WHY UNIVERSITY STUDENTS DO NOT VOLUNTEER IN TURKEY

  Eyüp Aygün Tayşir , Zeynep Erdoğmuş
 • PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ

  Şule Aydın Turan , Esra Dil , Pınar Memiş Sağır
 • ÖRGÜTSEL USTALIĞIN MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE HATA YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ

  Pelin Kanten , Selahattin Kanten
 • How Housing Brands Use Social Media in Their Marketing Communications?: A Content Analysis

  Meltem Öztürk , T. Perçin Batum
 • Hizmet Ölçeği Artışı ve Kalite Algısı İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği

  İbrahim Tanju Akyol , Mustafa Kara
 • VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?

  Can Aktan , Ufuk Gencel , Serdar Yay
 • ÇANAKKALE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARININ YÖNETİM TARZI ALGILARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Funda Aldoğan Şenol , Oğuz Diker , Lütfi Atay
 • BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Yüksek Lisans Onan Şahin , Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Başarır
 • TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ BAĞLAMINDA FİRMA - MÜŞTERİ ETKİLEŞİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  OLCAY BEKTAŞ , Veli Durmuşoğlu