English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi
(e-ISSN: 2147-9771)

Ücret Politikası

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 23/08/2022 tarihli kararı doğrultusunda; 09/09/2022 tarihinden itibaren, yayımlanmak üzere Yönetim Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerden 850,00 TL makale işlem ücreti alınacaktır.

Makale işlem ücretinin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi adı ile Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesinde tanımlı TR800001002294121577485045 nolu hesaba ödenmesi ve banka dekontunun Dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Editör kurulunun ön incelemeleri ve hakem değerlendirme süreci ancak gönderim ücreti ödendikten sonra başlayacaktır. Ödeme açıklamasında Makale ID numarasına ve sorumlu yazarın ad soyad bilgilerine yer verilmelidir.

Editör kurulunun ön incelemeleri sırasında veya makalenin hakem değerlendirmeleri sonucunda Yayın Kurulu kararı ile reddedilmesi ve/veya yayımlanmaması ya da hakem değerlendirme süreci tamamlanmadan yazarların talebi üzerine geri çekilen makalelerin işlem ücretleri iade edilmez. Hakem ya da editör değerlendirmelerine dair farklı yorumlar ileri sürülerek yapılan iade talepleri dikkate alınmaz.

Dergi yayın politikası gereği yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergiye makale gönderen yazarlar çalışmalarının telif hakkını dergiye bedelsiz devretmiş sayılırlar. Derginin internet sitesinden çalışmalara elektronik ortamda ve ücretsiz erişim olanağı sağlanmaktadır.