English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakkımızda

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 


SAHİBİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT

EDİTÖR
Doç. Dr. Mustafa KARA (Baş Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Yener PAZARCIK (Yrd. Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

YAZI İŞLERİ
Arş. Gör. Tahir Anıl GÜNGÖRDÜ (Yazı İşleri Müdürü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dergi Hakkında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi (ISSN: 1304-5318) Ocak, Mart, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 2003'ten bu yana yılda dört kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi elektronik ve basılı olarak yayınlanmakta olup online olarak makalelere http://ybd.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlik süreci en fazla altı ay içerisinde tamamlanır.
Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar Yazarlar İçin Bilgi Notu adresinde bulunabilir.
Belirtilmemiş hususlar için dergi sekreteryasını arayabilir ya da dergi hakkındaki tüm sorularınızı ybd@comu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.