İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakkımızda

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 


SAHİBİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yücel ACER

EDİTÖR
Prof. Dr. Suat UĞUR (Baş Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür TOPKAYA (Yrd. Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

YAZI İŞLERİDergi Hakkında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi (ISSN: 1304-5318) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere 2003'ten bu yana yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi elektronik ve basılı olarak yayınlanmakta olup online olarak makalelere http://ybd.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır. Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlik süreci en fazla altı ay içerisinde tamamlanır.
Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar Yazarlar İçin Bilgi Notu adresinde bulunabilir.
Belirtilmemiş hususlar için dergi sekreteryasını arayabilir ya da dergi hakkındaki tüm sorularınızı ybd@comu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.