English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakkımızda

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 


SAHİBİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT

EDİTÖR
Prof. Dr. Selçuk İPEK (Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan IŞIK (Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

YAZI İŞLERİ
Arş. Gör. Kendal DENİZ (Yazı İşleri Müdürü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Arş. Gör. Semra TAŞ (Yazı İşleri Müdürü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dergi Hakkında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi (ISSN: 1304-5318) yılda dört kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın politikası ve kuralları, editörler ile yazı ve danışma kurulu tarafından tespit edilmektedir. Yönetim Bilimleri Dergisi; temelde ekonomi, işletme, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, ekonometri ve benzeri alanlara odaklanmıştır. Dergide, söz konusu alanlarda hazırlanmış Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların orijinal ve mevcut literatüre katkıda bulunması beklenmektedir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayınlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme aşamasında olmaması gerekmektedir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazarlara aittir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. Yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını Yönetim Bilimleri Dergisi’ne devretmiş ve Yönetim Bilimleri Dergisi’nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.