İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl:2005 Cilt:3 Sayı:1

Makaleler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Kuram ve Araştırmanın Gelişimi: Sratejik Olan ve Olmayan Perspektiflerden Bir İnceleme (English-language abstract is available)

  Yücel SAYILAR
 • Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Algılamalarının Aile Dostu Düzenleme ve Politikalarına Etkileri (English-language abstract is available)

  İlker ÇARIKÇI , Nilüfer AVŞA
 • Entellektüel Sermaye ve Bileşenlerinin İşletmelerin Kurumsallaşma Süreçlerine Etkilerinin Geliştirilmesinde Yöneticilerin Liderlik Rollerinin Belirlenmesi (English-language abstract is available)

  Ertuğrul BAYER
 • Öğrenen Organizasyonlarda Örgüt Kültürünün Belirlenmesinde Örgüt İçi Bütünleşmeyi Etkileyen Unsurlar (English-language abstract is available)

  Cem Cüneyt ARSLANTAŞ
 • Kamu ve Özel Sektör İmalat Sanayiinde Teknolojik Öğrenme Performansına İlişkin Bir Karşılaştırma (English-language abstract is available)

  Mesut ALBENİ
 • Türkiye Ekonomisinde İkinci Dönem Liberal İktisat Politikaları (English-language abstract is available)

  Sefer ŞENER
 • Eski Merkezi Planlı Ekonomilerde Özelleştirme: Rusya Örneği (English-language abstract is available)

  Hilmiye Yasemin ÖZUĞURLU
 • Potential Sources of Financing the Municipalities in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)(Turkish abstract is available)

  Okan Veli ŞAFAKLI , Erdal GÜRYAY
 • The Effect of Income Inequality in the Determination of Free Trade Agreements(Turkish abstract is available)

  İlkay YILMA