English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi
(e-ISSN: 2147-9771)

Yıl:2004 Cilt:2 Sayı:1

Makaleler
 • Gözetim Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna (English-language abstract is available)

  Uğur DOLGUN
 • Lojistik Dış Kaynak Kullanımını Etkileyen Faktörler (English-language abstract is available)

  Murat AKYILDIZ
 • 2000'li Yıllarda Çevre Etiği Yaklaşımları ve Türkiye (English-language abstract is available)

  Birol ERTAN
 • Bölgesel Kalkınmada Yenilik: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma (English-language abstract is available)

  Murat KARAÖZ , Bekir S. OĞUZTÜRK
 • Kadın Girişimcilerin İşletme Fonksiyonlarındaki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (English-language abstract is available)

  Ayşehan ÇAKIC
 • AB'de Demokratik Eksiklik Sorunu: Taslak Anayasal Antlaşma Çerçevesinde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Avrupa Parlamentosu İlişkileri Örnek İncelemesi (English-language abstract is available)

  M. Türker ARI
 • Avrupa Birliğinin Kıbrıs Politikasına Eleştirel Bir Yaklaşım (English-language abstract is available)

  Harun ARIKAN
 • CTP'nin Siyasi Görüşlerine Genel Bakış: Kıbrıs Meselesi, Avrupa Birliği Üyeliği ve Çözüm Önerileri (English-language abstract is available)

  Ertan EFEGİL
 • The Financial Bottlenecks of Tourism Promotion in The TRNC(Turkish abstract is available)

  Okan ŞAFAKLI
 • The Role of The Karabakh Issue in Restoration of Azerbaijani Nationalism(Turkish abstract is available)

  Turgut DEMİRTEPE , Sedat LAÇİNER