English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl:2008 Cilt:6 Sayı:1

Makaleler
 • İMKB'de İşlem Seansları Anomalisi

  THE ANAMOLY OF TRANSACTION SESSIONS IN THE ISE

  Ahmet Kamil TUNÇEL
 • Çalışanların İş Tatminlerinin Arttırılmasında Örgütsel Sosyal Sermaye Yeni Bir Belirleyici Olabilir mi?

  CAN SOCIAL CAPITAL BE A NEW DETERMINANT TO BUILD JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES?

  Aytül Ayşe ÖZDEMİR
 • Enformasyon Sistemlerinin Stratejik Önemi ve Planlanması

  STRATEGIC IMPORTANCE OF INFORMATION SYSTEMS AND IT'S PLANNING

  Gökhan Acar
 • Öğrenme ve Öğrenmenin Maliyet Düşürmede Araç Olarak Kullanılması ve Amprik Bir Çalışma

  LEARNING AND USE OF LEARNING AS MEANS IN REDUCING COST

  Ertuğrul ÇETİNER , Mikail EROL