English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Duyurular

Dergimizin 2019 Şubat sayısından itibaren geçerli yeni makale şekli ekte yer almaktadır. Yayın süreci devam eden ve dergimize makale göndermeyi düşünen yazarların belirtilen şekil şartlarına göre eserlerini düzenleyip dergimize göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yeni Şekil Şartları: ../dosyalar/Ybd/ybd-makaleler-son.pdf

Kapak Sayfası: ../dosyalar/Ybd/yonetim-bilimleri-dergisi-kapak-dosyasi-revizyon-1.docx?v=61cdd7569c4c2