English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi
(e-ISSN: 2147-9771)

Yıl: 2022 Sayı: Özel

Makaleler

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YORUMLAYICI YAPISAL MODELLEME VE MICMAC YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

  Sibel YILDIZ ÇANKAYA
 • 2. YEŞİL HİZMET İNOVASYONU: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA

  Minire KIRBAŞLI , Zehra Binnur AVUNDUK
 • 3. YEŞİL BÜYÜME BAĞLAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İSTİHDAM: TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ

  Aslı ÖZEN ATABEY
 • 4. REKABET EDEN KURUMSAL MANTIKLAR VE ÖRGÜTLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PAYDAŞ ETKİLERİ

  Gizem ARAS BEGER
 • 5. YEŞİL MUHASEBE VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Esin YELGEN
 • 6. İŞLETMELERİN YEŞİL BİLİŞİM STRATEJİLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: BİLİŞİM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

  Cemalettin Öcal FİDANBOY
 • 7. A RESEARCH ON DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLDS CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN TURKEY

  Ahmet TÜRKMEN , Uğur ERCAN
 • 8. DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ATIK İTHALATININ BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ ANALİZİ

  Gizem MUKİYEN AVCI
 • 9. OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ

  Meral ÇABAŞ , Mustafa TORUN
 • 11. İŞ BECERİKLİLİĞİ VE ÇALIŞAN İYİ OLUŞU ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

  Ali Şahin ÖRNEK , Selda TOPKAYA , Fuat Fırat ÇEVİK
 • 12. BİYOKORSANLIK SORUNU VE TÜRKİYE’DE BİYOKORSANLIĞA YÖNELİK POLİTİKALAR

  Erdal GÜLER , Ahmet MUTLU
 • 10. YEŞİL EKONOMİDE İKLİM ADALETİNİN VE YOKSULLUĞUN BİRLİKTE ELE ALINMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Ahmet ÖZGÜLTEKİN