English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: Özel Sayı

Makaleler

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • 1. Evaluation of Illegal Sports Betting Behavior According to Cybercrime Experts from a Communicative Viewpoint

  Atalay BAHAR
 • 2. Avrupa Birliği'ne Aday Statüsündeki Ülkelerin Siyasi Ve Ekonomik Açılardan Karşılaştırılması

  Ferda ÖZER , Mehlika Özlem ULTAN
 • 3. Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Ürün Haritalaması: Widodo Yöntemiyle Bir Analiz

  Murat Ozan BAŞKOL , Selahattin BEKTAŞ
 • 5. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları: Bakü Binegedi İlçesi Örneği

  Gafar SHAMİLOV , Canan Öykü DÖNMEZ KARA
 • 7. BİST 100’de Yer Alan Futbol Kulüplerinin Sportif Başarıları ve Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi

  Nevzat GÜNGÖR , Emre Selçuk SARI
 • 8. Üretim Yönetiminde Yeşil İnovasyon: (S)SCI Dergilerinde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi

  Zehra Binnur AVUNDUK
 • 9. Türk Bankacılık Sektöründe Uluslararası Fonlama Kaynağı Olarak Sendikasyon Kredileri: Yapısı, Süreci, Belirleyicileri

  Adnan GÜZEL
 • 10. Dijitalleşirken Tasarruf Edilebilir mi? Çalışan Sayısı mı, Çalışanların Niteliği mi?

  Gizay DAVER
 • 4. İl Tarımsal Kalkınma Kurulu'nun Gerekliliği Üzerine Düşünceler

  Cuma YILDIRIM
 • 6. Covid-19 Sürecinde Yükselen Sosyal Belediyecilik: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Şerif ÖNER