İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl:2004 Cilt:2 Sayı:2

Makaleler
 • İşletme Eğitiminde Yöneylem Araştırması Konularının Yeri ve Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme (English-language abstract is available)

  V. Alpagut YAVUZ
 • Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne Üyeliğinin Türkiye'nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Etkileri - Swot Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi (English-language abstract is available)

  Meliha ENER , Nazan YELKİKALAN
 • Türkiyede İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama) (English-language abstract is available)

  Kadir ARDIÇ , Musa DÖVEN
 • İşyerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları (English-language abstract is available)

  Hasan TUTAR
 • Üniversitelerde İnsan Kaynaklarının Yaşam Fonksiyonu İle Hesaplanılmasına Yönelik Değişkenlerin Belirlenmesi (English-language abstract is available)

  Nilay KÖLEOĞLU
 • The Effectiveness And Result Of Economic Policies In The Sense Of Changing Role Of Nation-States In Globalization Process (Turkish abstract is available)

  İsmail ŞİRİNER
 • Simulation Model Of A Packaging Process (Turkish abstract is available)

  Tevfik AYTEMİZ