İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Duyurular

YBD 22. sayısında yeni Elektronik ISSN numarası ile okuyucusuyla buluştu.
YBD E-ISSN: 2147-9771