İşlem başarısız oldu: İşlem başarısız oldu: Yönetim Bilimleri Dergisi
English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Duyurular

Dergimizin yazarlar için bilgi notunda yer verilen yazım kurallarında küçük değişiklikler yapılmıştır.