Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences

Year:2021 Volume:19 Issue:39

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...

Kapak / Cover tıklayınız...
 

 • Marka Sayfalarına Yönelik Tutumun Marka Sayfalarındaki Reklamlara Yönelik İnançlar İle Marka Sayfalarına Üye Olma Niyeti Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolünün İncelenmesi

  Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN , Ecehan TURGUT , Çağatay AKDOĞAN
 • Stratejik Düşünmenin Temel Bileşenleri: Türk Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

  Yunus Emre TAŞGİT , Kübranur ÇAKIR
 • Fourier Tipi Birim Kök Testleri İle Türkiye Ekonomisinde Sayın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test Edilmesi (1980: M1 - 2019: M9)

  Mesut YÜCESAN
 • Örgüt İkliminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Lider - Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü

  Ahmet MUMCU , Kubilay ÖZYER
 • Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği

  Yasin GÜLTEKİN , Mustafa KAPLAN
 • Özel Markalarda Algılanan Risk Boyutlarının Satın Alma Niyetine Etkisi: Özel Marka İmajının Aracılık Rolü

  Nurettin Ozan BAKIR , Emil AGHARZAYEV
 • Evaluation of The Effectiveness of The Internal Control System in Hospital Business: A Case Study

  İlknur ESKİN
 • The Relationship Between Social Loafing and Work Alienation: A Case Study

  Gülşen YURDAKUL , Melahat ÖNEREN
 • Impact of Future Expectations on Career Planning Attitudes' of Professional Esports Athletes

  Ufuk BİNGÖL , Yasin Nuri ÇAKIR
 • Psikolojik Sözleşme İhlali İle Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Rolü

  Oytun SEZGİN , Zeki UÇAR