Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences

Year:2006 Vol:4 No:2

List Of Issues
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kurulum Süreci: Kritik Başarı Faktörleri

  IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS: CRITICAL SUCCESS FACTORS

  Erkan BAYRAKTAR , Mehmet EFE
 • İşletmelerde Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Model Önerisi

  A MODEL SUGGESTION ON THE MEASUREMENT OF TRAINING ACTIVITIES' EFFECTIVENESS IN THE BUSINESS

  Umut EROĞLU
 • Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Oluşumu: GAP Örneği

  FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN HOTELS: SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT (GAP) SAMPLE

  H. Mustafa PAKSOY , M. Cemil ÖZTÜRK
 • Yerel Demokrasi ve Katılım: İzmir, Konya ve Ağrı İl Genel Meclis Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma

  LOCAL DEMOCRACY AND PARTICIPATION: A STUDY ON MEMBERS OF PROVINCIAL COUNCIL IN IZMIR, KONYA AND AGRI

  Mustafa GÖRÜN
 • KOBİ'ler Yerel Yönetımler Etkileşiminde Isparta Deri İşleme Sanayi Örneği

  THE EFFECT BETWEEN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AND LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE LEATHER INDUSTRY OF ISPARTA

  Nesrin TÜRELİ ŞALVARCI
 • Küreselleşme Sürecinde Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye

  NEW GOVERNMENT PERSPECTIVE IN GLOBALIZATION PROCESS AND TURKEY

  Meliha ENER , Esra DEMİRCAN
 • KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİNİN ETİK ALGILARI

  The Ethical Perceptions of Small Business Owners

  Muzaffer AYDEMİR
 • ÇEVREYE ZARARLI SÜBVANSİYONLARIN AZALTILMASI YOLUYLA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI: TARIMSAL GİRDİ SÜBVANSİYONLARI ÖRNEĞİ

  Decreasing Environmental Pollution Through Reducing Environmentally Damaging Subsidies: The Case of Agricultural Input Subsidies

  S. Sami TAN